fbpx
  • 首页
  • 影片
  • 【管理人必知的员工心理学:超限效应】

【管理人必知的员工心理学:超限效应】

2019-06-20
「你醒啲啦,我闹你,系塞钱入你袋呀!」?
「唔想畀人闹,你有本事咪坐我个位啰!」?
「睇开啲啦,我哋份人工包咗畀老板闹㗎。」?
「返工都系「搵食啫」,俾人咁闹法,最多咪……」?

其实『批评』是一门学问,今天分享的「超限效应」便是现代管理人必须了解的一个员工心理现象‼