fbpx
  • 首页
  • 部落格
  • 【LoooK:色彩心理学】?????又到揭晓答案慨时间啦!

【LoooK:色彩心理学】?????又到揭晓答案慨时间啦!

2019-01-25
?????????????
‼ ️全世界最受欢迎慨颜色系蓝色‼ ️
?????????????

❓咁点解蓝色系最受欢迎慨颜色呢❓

早系1941年慨研究表明,?色调已经系最受欢迎慨颜色;根据一项针对100个国家,30,000人慨调查显示,世界上最受欢迎慨颜色被宣布为特别慨蓝绿色– greenish- blue。

心理学家 Stephen E. Palmer 和 Karen Schloss 系过去七年慨研究表明,答案并唔喺我哋慨DNA入面。 ??

渠哋慨研究发表系2010年,一个人对于某一种颜色慨特定偏好,可以通过这个人对于某种颜色所关连物品慨喜好程度嚟决定。

由此可以推断,?会令人联想起天空和海洋慨颜色,而且人可能将天气好慨『?安全感同埋幸福感?』和好天气慨感觉联系埋一齐。因此,以人们的感知,?和『?信任同埋可靠?』有关,有助提高客户慨忠诚度???。

正正因为呢个原因,好多金融机构慨logo都有?,包括出名慨银行?,例如:US Bank,Bank of America 和 Chase Bank等等

另外,?亦广泛用于Facebook,Twitter和LinkedIn慨logo,因为渠哋希望借此为顾客提供一个『?值得信赖?』慨感觉。

❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️
我哋都有唔少朋友仔拣咗红色为最受欢迎慨颜色,相信其中一个原因系:红色喺中国代表吉利。

❓红色会唔会系第二受欢迎慨颜色呢❓

市场调查公司YouGov横跨四大洲十个唔同国家和地区进行一个颜色喜好慨调查。调查发现唔同地区各有分别, 详情大家可以睇下Blue Planet。

#估唔到香港第二受欢迎慨颜色系紫色
#唔知同紫荆花有冇关系